İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir! Heydər Əliyev

Azərbaycan Respublikası

Tarif (qiymət) Şurası

AZ|EN


Virtual karabakh

195-2

Tariflər

Təbii qazın emal, nəql, topdansatış və pərakəndə satış tarifləri

                                                              Təbii qazın ölkədaxili tarifləri

 

Xidmətlərin adı

Tariflər

(ƏDV ilə, manat/min m3)

I

II

III

1.

Təbii qazın emalı

5,5

2.

Təbii qazın nəqli

5,3

3.

Təbii qazın yeraltı qaz anbarlarına vurulması və götürülməsi

 

3.1.

Təbii qazın yeraltı qaz anbarlarına vurulması

8,25

3.2.

Təbii qazın yeraltı qaz anbarlarından götürülməsi

8,25

4.

Təbii qazın istehsalçılardan satın alınması

90,0

5.

Təbii qazın qaz paylayıcılarına topdansatışı

118,0

6.

Təbii qazın pərakəndə satışı

 

6.1.

Əhali

 

6.1.1.

illik istehlak həcminin 1200 m3 -dək (1200 m3 daxil) olan hissəsi üçün

120,0

6.1.2.

illik istehlak həcminin 1200 - 2500 m3 olan hissəsi üçün

200,0

6.1.3.

illik istehlak həcminin 2500 m3 -dən çox olan hissəsi üçün

250,0

6.2.

Qeyri-əhali

 

6.2.1.

Çoxmənzilli yaşayış binalarının mərkəzi isitmə və isti su ilə təchiz edilməsi məqsədilə təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq hüquqi və fiziki şəxslər, “Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və sıxılmış təbii qazın (CNG) satışını həyata keçirən qazdoldurma məntəqələri

165,0

6.2.2.

Metanol və karbamid məhsullarının istehsalında xammal kimi istifadə məqsədilə

200,0

6.2.3.

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahələri

220,0

6.2.4.

Digər sahələr

250,0

7.

Magistral qaz kəmərlərinə birbaşa qoşulmaqla ölkə daxilində satılan elektrik enerjisinin (bu qərarın 6-cı bəndində göstərilən istehlakçılar istisna olmaqla)  istehsalı məqsədləri üçün (aylıq istehlakı 10 milyon m3-dən az olmamaq şərti ilə)

165,0

   
 
             
                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 Qeydlər: 

    1. Cədvəl bölməsinin 5-ci sətri ilə müəyyən edilmiş tarifə mədən vergisi daxildir.

    2. Cədvəl bölməsinin 5-ci, 6-cı və 7-ci sətirləri ilə müəyyən edilmiş tariflərə təbii qazın nəqli ilə bağlı bütün xərclər daxildir. 

 

 Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının müvafiq Qərarlarının siyahısı

     1. 2016-cı il 28 noyabr tarixli 18 nömrəli Qərar 

     2. 2016-cı il 22 dekabr tarixli 19 nömrəli Qərar 

     3. 2019-cu il 30 aprel tarixli 2 nömrəli Qərar  

     4. 2021-ci il 30 iyun tarixli 8 nömrəli Qərar

     5. 2021-ci il 16 oktyabr tarixli 13 nömrəli Qərar  

© 2007 Azərbaycan Respublikası      Tarif (Qiymət) Şurası