İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir! Heydər Əliyev

Azərbaycan Respublikası

Tarif (qiymət) Şurası

AZ|EN

Beynəlxalq əməkdaşlıq

Beynəlxalq proqramlarda iştirak

 


ERRA - Energy Regulators Regional Association (Macarıstan) - https://erranet.org/

NARUC - National Association of Regulatory Utilities Commissioners (ABŞ) - https://www.naruc.org/

EMRA - Energy Market Regulatory Association (Türkiyə) - https://www.epdk.gov.tr/

USAID - United States Agency for International Development (ABŞ) - https://www.usaid.gov/

İNOGATE - İnterstate Oil and Gas Transport to Europe (Avropa Şurası) - http://www.inogate.org/

© 2007 Azərbaycan Respublikası      Tarif (Qiymət) Şurası