İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir! Heydər Əliyev

Azərbaycan Respublikası

Tarif (qiymət) Şurası

AZ|EN

Foto Albom

Ankara, 10 mart,2008, EPDK-nın sədri ilə görüş

    
  

© 2007 Azərbaycan Respublikası      Tarif (Qiymət) Şurası