İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir! Heydər Əliyev

Azərbaycan Respublikası

Tarif (qiymət) Şurası

AZ|EN

Foto Albom

Bakı, 07-11 aprel, 2008,CAREC seminar

      
     

© 2007 Azərbaycan Respublikası      Tarif (Qiymət) Şurası